Algemene huurvoorwaarden :

UW RESERVERING
Formaliteiten : De huur van een stacaravan of standplaats is nominatief en kan niet worden overgedragen of onderverhuurd.
De persoon die de reservering maakt moet meerderjarig zijn, wettelijk in staat zijn om de huur te contracteren in overeenstemming met deze voorwaarden en om de juistheid en waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie te garanderen.
De reservering is pas effectief nadat het contract is voltooid, ondertekend, voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”, vergezeld van de aanbetalingscheque en de reserveringskosten, en ALLEEN na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging. De algemene verkoopsvoorwaarden moeten ook worden ondertekend en voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”.
Promoties : Promoties zijn van toepassing op de reservering. Zij zullen geen aanleiding geven tot enige claim of terugbetaling a posteriori.
De deelnemers aan het verblijf: Het aantal huurders moet exact de wooncapaciteiten van de huurders (vermeld op het contract) respecteren.
Aanbetaling en reserveringskosten: De aanbetaling bedraagt 30% van het bedrag van het verblijf.
Reserveringskosten :
– In huuraccommodaties: 25€: zie speciale aanbiedingen: 10€ voor een verblijf van 1 tot 2 nachten – 15€ voor een verblijf van 3 tot 5 nachten.
– In kampeerplaats : 16€ (gratis in het laagseizoen)

Betaling van standplaatsen : Het saldo moet 15 dagen voor de dag van aankomst worden betaald na herberekening van het effectieve verblijf.In het geval van een abonnement op de annuleringsverzekering moet het saldo 30 dagen voor de dag van aankomst worden betaald.
Betaling van de huur: Het saldo van het verblijf moet ten minste 30 dagen voor de datum van aankomst op de camping toekomen (de vakantiecheques worden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verstuurd). Na deze termijn, bij gebrek aan volledige betaling, beschouwen wij uw huur als geannuleerd. WAARSCHUWING, VACAF-cheques worden niet geaccepteerd.
Last-minute boeking: Elke boeking die minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum wordt gemaakt, moet volledig worden betaald. De reservering is pas effectief na ontvangst van de betaling en zolang het verblijf nog beschikbaar is.
Ongebruikte diensten : Elke niet gebruikte dienst (barbecue, babykit…) maar geboekt en betaald wordt niet terugbetaald.
UW VERBLIJF
ARRIVAL
– Bij verhuur zijn de aankomsten vanaf 16.00 uur. Een borg van 350€ voor de huur en 65€ voor de schoonmaak (per cheque of creditcard) zal worden gevraagd.
Een inventarislijst ligt in de accommodatie. Alle afwijkingen moeten dezelfde dag of de volgende dag worden gemeld. Geen enkele laattijdige vordering zal in aanmerking worden genomen en de klant zal verantwoordelijk worden geacht in geval van schade of ontbrekende voorwerpen. De afspraak voor de vertrekinventarisatie wordt bij aankomst vastgelegd, anders behoudt de directie zich het recht voor om het tijdstip van de inventarisatie op te leggen.
– Voor de kampeerplaatsen zijn de aankomsten vanaf 14.00 uur. De standplaatsen worden toegewezen op basis van de aankomst en de uitrusting. Geen
specifieke locatie is gereserveerd.
In geval van vertraging moet de huurder verplicht de camping waarschuwen (zie telefoonnummer op uw contract).

In geval van no-show zonder enige informatie van u, wordt de standplaats en/of de huuraccommodatie vanaf de volgende dag om 14.00 uur toegewezen aan een andere klant.
TIJDENS UW VERBLIJF
Aansprakelijkheidsverzekering: Aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Het is aan de klant om zich te verzekeren voor eventuele schade die hij zou kunnen veroorzaken op de camping of de huuraccommodatie en voor zijn bezittingen, koffers, kostbaarheden en voertuigen. De camping wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slecht weer of elk ander incident dat onder de burgerlijke verantwoordelijkheid van de klant valt.
Eerbiediging van de regels : Het contract houdt in dat het reglement van de camping, dat bij de receptie wordt opgehangen, wordt nageleefd en dat de geldende bepalingen en voorschriften worden nageleefd op straffe van uitwijzing zonder terugbetaling. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor toevallige gevallen van overmacht, klimatologische rampen of overlast die het verblijf zouden verstoren, onderbreken of verhinderen.
In geval van een probleem in een stacaravan moet u ter plaatse een klacht indienen bij de verantwoordelijke persoon.
Supplementen : Of het nu gaat om een standplaats of een huuraccommodatie, er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht (bezoeker, persoon, extra voertuig…) wanneer deze kunnen worden toegestaan (Cf. onze tarieven).
Minderjarigen: Minderjarigen die niet vergezeld zijn van hun ouders of voogden worden niet geaccepteerd op de camping.
Dieren: De toestemming van de camping is noodzakelijk voor het verblijf van alle dieren. De directie behoudt zich het recht voor om een verblijf niet te accepteren als zij niet vooraf is gewaarschuwd en als zij geen toestemming heeft gegeven. Gezondheidsboekjes en tatoeages zijn verplicht en moeten bij aankomst aan de receptie van de camping worden overhandigd. Honden van de 1ste en 2de categorie zijn verboden op de camping.
Dieren zijn verboden in de watergebieden en in de buurt van de speeltuinen.
Barbecues : Alleen gasbarbecues zijn toegestaan. Buiten het seizoen kunnen sommige diensten worden gewijzigd of geannuleerd.
Zwembad : Om hygiënische redenen en in overeenstemming met de wetgeving zijn zwemshorts verboden. Alleen zwempakken zijn toegestaan. Douches zijn verplicht voor het zwemmen.
AFSCHRIJVING
– De vertrekken in de verhuur zijn voor 10 uur ’s ochtends. De borgsom wordt aan het einde van het verblijf na de vertrekinventarisatie, de inventarisatie van de inrichting, aan u teruggegeven. De huur moet in perfecte staat worden geretourneerd, de inventaris wordt gecontroleerd en elk gebroken of beschadigd object is voor uw rekening, evenals de restauratie. De borgsom sluit geen aanvullende vergoeding uit indien de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borgsom.
– Het vertrek naar de kampeerplaatsen is voor 12 uur ’s middags. Het veld moet schoon zijn.
Om het verblijf na de overeengekomen vertrekdatum te verlengen, is het noodzakelijk om de dag voor vertrek het akkoord van de receptie te verkrijgen.
BIJZONDERE INFORMATIE: In geval van annulering van uw verblijf zullen wij zorgen voor volledige terugbetaling van de betaalde bedragen, volgens het geldende overheidssysteem. Redenen zullen ofwel een nieuwe opsluiting zijn, ofwel een beperking van het aantal kilometers,
of gedwongen verlof als gevolg van de gezondheidscrisis (rechtvaardiging van de werkgever). Elke andere reden wordt niet in aanmerking genomen. De klant heeft de keuze tussen terugbetaling of het verkrijgen van een waardebon die 12 maanden geldig is.

Op individuele basis, of de klant nu een contactpersoon is of een bewezen geval, zal de Campez Couvert annuleringsverzekering (zie paragraaf hieronder over de annuleringsverzekering) de annulering van uw verblijf garanderen in aanvulling op de andere garanties die reeds zijn toegekend (zie algemene voorwaarden van Campez Couvert).
ANNULERING OF WIJZIGING VAN UW VERBLIJF
Annulering: Annuleringen moeten 60 dagen voor aankomst in WRITING worden gedaan (aangetekende brief met ontvangstbevestiging en poststempel als bewijs). Telefoonberichten en e-mails worden niet in aanmerking genomen.
– Meer dan 60 dagen voor het begin van uw verblijf wordt de borg teruggestort. De reserveringskosten blijven eigendom van de camping.
– Na deze periode vindt geen restitutie plaats, behalve in het geval van een abonnement op de annuleringsverzekering (zie paragraaf “Annuleringsverzekering”).
In geval van annulering door schuld van de camping (behalve in geval van overmacht) wordt het bedrag van de aanbetaling volledig terugbetaald (met uitzondering van de reserveringskosten) zonder beperking van het bedrag.
Vertraging of vervroegd vertrek : Er wordt geen terugbetaling of vermindering toegekend in geval van vervroegd vertrek of vervroegde aankomst om welke reden dan ook en zelfs niet als we gewaarschuwd zijn.
Wijzigingen van het verblijf : Wijzigingen in uw reservering kunnen gratis worden doorgevoerd, afhankelijk van de beschikbaarheid en uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum. Deze wijzigingen moeten per post aan de betrokken camping worden gemeld.
Annuleringsverzekering : Een abonnement op de annulerings- en onderbrekingsverzekering geeft u de mogelijkheid om het bedrag van uw verblijf terug te krijgen in geval van annulering onder bepaalde voorwaarden.
Deze garantie is facultatief en moet naast de huurprijs tegelijk met de waarborg worden betaald. Het bedrag is gelijk aan 4,5% van het bedrag van het verblijf. Door in te tekenen op deze garantie bent u verzekerd van een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van uw verblijf, met uitzondering van de reserveringskosten en de annuleringsgarantie (voorwaarden op aanvraag). Om de garantie te laten ingaan, moet het saldo van het verblijf 30 dagen voor de geplande aankomstdatum op de camping worden betaald. In geval van reservering minder dan 30 dagen voor de datum van aankomst, moet het volledige bedrag van het verblijf worden betaald met de annuleringsverzekering, zodat de annuleringsverzekering van kracht wordt. Alle claims moeten naar onze dienstverlener worden gestuurd (contactgegevens op aanvraag).
DIVERSEN
Klachten: Elke eventuele klacht moet binnen 30 dagen na uw verblijf worden ingediend, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
– In geval van een geschil heeft iedere klant, nadat hij de zaak aan de directie van de camping heeft voorgelegd, overeenkomstig de artikelen L. 133-4 en R. 152-1 van het Consumentenwetboek, de mogelijkheid om de zaak binnen een termijn van maximaal een jaar na de datum van de schriftelijke klacht door LRAR aan de exploitant voor te leggen aan een consumentenbemiddelaar. De contactgegevens van de bemiddelaar die door de klant kan worden gecontacteerd, zijn de volgende: MEDICYS: 73 boulevard de Clichy 75009 Parijs – 01.49.70.15.93. 16 – www.medicys.fr
BTW: Wijzigingen in de geldende BTW zullen leiden tot wijzigingen in de prijs van het verblijf inclusief BTW.
Foto’s en beeldrechten: De foto’s in de brochures zijn niet contractueel.
U geeft de camping uitdrukkelijk toestemming om de foto’s van u of uw kinderen die tijdens uw verblijf worden gemaakt, te gebruiken voor reclamedoeleinden.